5 ETFs per a invertir en or

A la darrera entrada vaig parlar de la inversió en or (si encara no l'heu llegit, aquí teniu l'enllaç: La inversió en or), em vaig centrar sobretot en alguns dels principals arguments a favor d'incorporar or a les nostres carteres d'inversió i també vaig mencionar molt breument les diferents alternatives que tenim a l'hora d'invertir en or. Avui parlaré més detalladament de la inversió en or mitjançant ETFs.

Inversió en or

Per a fer-ho he triat els 5 ETFs que, utilitzant els meus propis criteris en base a l'accessibilitat, la seguretat i el cost, em semblen més adequats per a que un inversor particular com jo pugui diversificar la seva cartera a través de la inversió en or. Lògicament, aquesta entrada no és cap recomanació d'inversió, simplement és un llistat per a facilitar que qualsevol altre inversor particular pugui informar-se pel seu compte i prendre les seves pròpies decisions.

La inversió en or a través d'ETFs és una alternativa a la inversió en or físic, que permet als petits inversors no haver de preocupar-se de la custodia i de les comissions de compravenda

Cal recordar que, com explicava a l'anterior entrada sobre la inversió en or, molts inversors consideren que el més recomanable és posseir nosaltres mateixos l'or de manera física, ja sigui en lingots o en monedes. Si l'or ens ha de servir com a protecció en certes situacions econòmiques (algunes d'elles molt extremes), és raonable acceptar que el millor és tenir-lo el més a prop possible i evitar intermediaris entre nosaltres i el nostre or. Malauradament, això no acostuma a ser gaire viable per als petits inversors ja que, a més de tot el que suposa haver de custodiar l'or de manera segura (nosaltres mateixos o a través d'un tercer), les comissions per la compravenda de petites quantitats poden ser massa elevades.

Per aquest motiu, com a petits inversors, els ETFs ens ofereixen una alternativa molt interessant, ja que no ens hem de preocupar per la custodia de l'or i les comissions són raonablement baixes. A més a més, és un producte d'inversió fàcilment accessible (en general, l'accessibilitat a qualsevol producte d'inversió a millorat moltíssim els darrers anys). Evidentment, afegim intermediaris entre nosaltres i l'or, però hi ha maneres de reduir el nombre d'intermediaris o, com a mínim, assegurar-nos de que la seva solvència sigui la adequada.

Els criteris utilitzats són accessibilitat, seguretat (en comparació amb la inversió en or físic) i cost

Com deia a l'inici de l'entrada, un dels criteris que he tingut en compte a l'hora de triar els ETFs és la seva accessibilitat. Em refereixo bàsicament a si l'ETF es pot contractar de manera senzilla a les principals plataformes d'inversió, sense que hi hagi cap necessitat de fer gestions complicades o d'obrir-nos un compte a una plataforma petita o poc coneguda exclusivament per a poder contractar un determinat ETF. Les principals plataformes d'inversió pel que fa a l'oferta de productes d'inversió en general i al seu nombre d'usuaris són els brokers Degiro i Interactive Brokers, així com Renta4, SelfBank i Openbank. Tot i que hi ha alguna excepció, la majoria de brokers de les entitats financeres tradicionals tenen una oferta de productes d'inversió més aviat limitada i, sobretot, cara.

En quant a la seguretat, el primer criteri que he utilitzat ha sigut triar únicament ETFs de rèplica física (descartant els de rèplica sintètica, és a dir, els que utilitzen derivats financers per a replicar el preu de l'or). Això vol dir que cada participació està recolzada per lingots d'or (o, en algun cas, també monedes bullion) que es troben custodiats a les cambres cuirassades d'algun banc. També he tingut en compte l'entitat gestora de l'ETF, la que custodia físicament l'or i l'existència d'un auditor extern que certifiqui de manera periòdica que tot el capital està recolzat efectivament per or físic. També he tingut en compte que l'or en possessió de l'ETF no es presti a altres entitats. Alguns dels ETFs de rèplica física fins i tot ofereixen la possibilitat de reemborsar les nostres participacions mitjançant l'entrega d'or (amb certes condicions) en cas que ho desitgem. Tots aquests factors no ens garanteixen una seguretat absoluta de la nostra inversió en comparació amb posseir or físic directament, però és una manera de reduir el nombre d'intermediaris i d'assegurar-nos que els que hi hagin tinguin la major solvència possible.

L'últim dels criteris és el cost de l'ETF. La gran majoria d'ETFs per a invertir en or tenen uns costos relativament baixos (mesurats mitjançant el TER o total expense ratio), principalment els que suposen l'adquisició i custodia d'or, però ens podem trobar amb diferències prou significatives entre ETFs que poden tenir un impacte considerable en la nostra rendibilitat a llarg termini. A més a més, com sempre que invertim a través d'ETFs, cal tenir em compte les comissions de compra-venda que ens apliqui el nostre broker i també el spread (la diferència entre el preu de compra i el preu de venda). Els ETFs amb més volum de negociació i, per tant, amb major liquiditat acostumen a tenir un spread més baix, així que aquest també és un factor que he tingut en compte a l'hora de fer la selecció d'ETFs.

Llistat d'ETFs per a invertir en or

Començo per l'opció més accessible de totes, el Wisdom Tree Physical Gold (ISIN JE00B1VS3770), ja que el podem trobar a Degiro, Interactive Brokers, Renta4, Selfbank i també al broker d'ING (segurament un dels més utilitzats per la majoria d'inversors principiants). No ens ofereix l'opció de reemborsar el nostre capital mitjançant l'entrega d'or físic i el seu TER es del 0,39%.

La mateixa gestora també té una altre ETF amb un TER més baix (0,15%) i amb la possibilitat de sol·licitar l'entrega d'or físic, el WisdomTree Physical Swiss Gold (ISIN JE00B588CD74). No el podrem contractar a través d'ING però si a través de la resta de plataformes mencionades anteriorment.

Un altre ETF que també ofereix la possibilitat de sol·licitar l'entrega d'or físic és el Xetra Gold (ISIN DE000A0S9GB0). El seu TER és del 0% si el contractem a través de Degiro o Interactive Brokers (sí, heu llegit bé: 0%, no té cap tipus de comissió de gestió, només haurem de pagar la comissió del broker i tenir en compte el spread).

No vull deixar fora de la llista els ETFs de dues de les gestores més conegudes i que més actius tenen sota gestió, l'Amundi Physical Gold (ISIN FR0013416716) i l'Invesco Physical Gold (ISIN IE00B579F325). Cap dels dos ofereix la possibilitat de sol·licitar l'entrega d'or físic i el seu TER és el mateix: 0,15%. Ambdós estan disponibles a Degiro i Interactive Brokers, l'ETF d'Amundi també el podrem trobar a Renta4, mentre que el d'Invesco el podrem trobar a Selfbank.

Taula resum d'ETFs per a invertir en or

Com a conclusió, us deixo una taula amb el resum de les característiques dels ETFs que he mencionat anteriorment:

ETFRéplicaPrèstec orEntrega orTERDisponible a
WTree Physical GoldFísicaNoNo0,39%Degiro, IB, Renta4, Selfbank, ING
WTree Physical Swiss GoldFísicaNo0,15%Degiro, IB, Renta4, Selfbank
Xetra GoldFísicaNo0%Degiro, IB
Amundi Physical GoldFísicaNoNo0,15%Degiro, IB, Renta4
Invesco Physical GoldFísicaNoNo0,15%Degiro, IB, Selfbank

Si coneixeu algun altre ETF que creieu que ha de formar part d'aquest llistat, si us plau deixeu els vostres comentaris. Intentaré mantenir aquesta entrada actualitzada, però si trobeu qualsevol errada o alguna dada que ja no sigui certa, us estaré molt agraït si m'ho feu saber.

Comentaris