La meva cartera: assignació d'actius

Com a continuació a la darrera entrada en la que vaig parlar una mica de la meva filosofia d'inversió, avui parlaré més en detall de l'assignació d'actius de la meva cartera.

Abans de res, vull recordar que la finalitat d'aquestes entrades (i de totes les que vagi publicant relacionades amb la meva cartera) és únicament posar per escrit les meves reflexions i idees relacionades amb la inversió, no pretenc fer cap recomanació ni res similar. Ho faig públic perquè així, d'alguna manera, m'obligo a ser coherent i constant amb la meva filosofia d'inversió i també per a que els possibles lectors puguin comentar lliurement allò que desitgin.
Percentatge del capital dedicat a cadascuna de les principals categories d'actius: 46% RV, 14% RF, 25% Efectiu, 10% Or, 5% Altres
Començaré explicant quin percentatge del capital dedico a cadascuna de les principals categories d'actius i per què he decidit distribuir-ho així. Cal destacar que quan parlo d'assignació d'actius parlo de tot el meu capital líquid, no hi incloc la vivenda, el cotxe o altres actius similars (el sofà, la PS4,...), però sí tota la resta. Això inclou el fons d'emergència o qualsevol altra reserva d'efectiu.

Assignació d'actius de la meva cartera
Assignació d'actius objectiu

M'agrada veure aquesta assignació d'actius com a una variació de la cartera permanent de Harry Browne, una mena de "cartera permanent optimista" (només pel que fa a l'assignació d'actius, en la selecció d'actius no segueixo, ni molt menys, les recomanacions de Harry Browne de manera estricta).

El percentatge de renda variable és d'un 46% en comptes del 25% de la cartera permanent, mentre que la renda fixa és un 14% i l'or un 10%. És a dir, busco optimitzar la rendibilitat durant els períodes de prosperitat (tal i com Browne els anomena), suposant que aquests es produiran amb una major freqüència o amb una major incidència sobre el retorn de la cartera que els altres períodes. Tot això, sent conscient que estic sacrificant part de l'estabilitat que ofereix la cartera permanent original.

Per altra banda, també es podria veure aquesta assignació com una "cartera Boglehead pessimista". És pot veure com una cartera estàndard amb una relació RV/RF moderada (variable segons l'edat, 77/23 en aquests moments), però que reserva un pes important per a l'efectiu (tenint en compte que aquesta part ja inclou el fons d'emergència) i una petita part d'or per a protegir la cartera dels períodes inflaccionaris i reduir la volatilitat del conjunt de la cartera.
L'assignació d'actius és estàtica, amb reajustaments en cas de desviació dels percentatges assignats
L'assignació d'actius de la meva cartera és estàtica (a excepció de la progressiva disminució de la RV en favor de la RF en funció de l'edat que he esmentat abans). No tracto de fer market timing entre les diferents categories buscant una major rendibilitat en funció dels canvis, o de les prediccions de canvi, de les condicions macroeconòmiques.

Per a mantenir l'assignació d'actius que he establert, faig reajustaments en cas que algun del actius estigui 5 punts percentuals per sota o per sobre del seu percentatge objectiu.

Encara no ha sigut necessari que fes cap reajustament, en gran part perquè les aportacions periòdiques (vaig aportant a aquells actius que van quedant més enrere) han anat contribuint a mantenir els percentatges inicials. Ara mateix, la foto de la meva cartera és aquesta:

Assignació d'actius actualitzada de la meva cartera
Assignació d'actius actual (30/11/2020)
Per a invertir en renda variable i renda fixa utilitzo fons d'inversió, principalment indexats
A continuació detallaré cadascuna de les categories, començaré per la renda variable i la renda fixa de manera conjunta. Com ja he mencionat abans, utilitzo una regla en funció de la meva edat per a determinar la relació entre ambdues.

John C. Bogle deia que una bona aproximació és "la teva edat en bons (RF)", per tant, 100 menys la nostra edat ens dóna el percentatge de RV. Jo utilitzo una altra fórmula lleugerament diferent: 110 menys la meva edat per a la RV, la resta per a la RF. La gran diferència és que aquesta fórmula només l'aplico sobre la part de la cartera destinada a RV i RF (la que resta un cop descompto el 25% d'efectiu, el 10% d'or i el 5% de les inversions alternatives).

Tant en renda variable com en renda fixa utilitzo gairebé exclusivament fons d'inversió. Únicament tinc dos plans de pensions, un de RV (indexat al S&P500, on hi vaig fent una petita aportació cada any) i un altre de RF (aquest és el d'empresa, van fent-me aportacions ridícules de tant en tant). Aquests plans suposen ara mateix un 20% i un 15% del total de la RV i de la RF respectivament.

En quant als fons, utilitzo principalment fons indexats, tot i que per a la renda variable sí que tinc una part important de fons de gestió activa i sectorials (actualment el 40% dels fons de RV són indexats, probablement aquest percentatge vagi augmentant amb el temps). Tinc pensant escriure un parell d'entrades desglossant els fons que actualment formen part de la meva cartera.

Distribució RV en percentatge sobre el total
Distribució RV. Percentatge sobre el total de la cartera

Distribució RF en percentatge sobre el total
Distribució RF. Percentatge sobre el total de la cartera

Més endavant, m'estic plantejant adquirir directament bons d'alta qualitat creditícia a llarg plaç, seguint les recomanacions de Harry Browne per construir una cartera permanent, amb l'objectiu principal de reduir les comissions pagades en els fons de RF (he d'analitzar-ho detalladament per a veure si realment val la pena).
Per a invertir en or, ho faig mitjançant ETFs de rèplica física
En quant a l'or, replicar una cartera permanent i destinar un 25% de tot el meu capital em semblava massa, és un percentatge força elevat i em feia una mica de vertigen destinar-lo a un "metall lluent". Fent backtesting, un 10% pot ser suficient per a reduir la volatilitat i protegir la cartera de la inflació.

Actualment utilitzo dos ETFs de rèplica física (ISINs JE00B588CD74 i JE00B1VS3770) amb uns costos bastant raonables. Un d'ells dóna dret a reclamar or físic a canvi de les participacions que hom posseeixi (no és que tingui intenció de fer ús d'aquest dret, però sí que sembla que dóna encara més garanties de que la rèplica física s'estigui fent com cal).

Distribució or en percentatge sobre el total
Distribució or. Percentatge sobre el total de la cartera

També em plantejo destinar una part d'aquest 10% en or per a adquirir algunes bullion coins, també seguint les recomanacions de Harry Browne.
L'efectiu el tinc a diversos comtes remunerats
Pel que fa a l'efectiu, actualment tinc diversos comptes remunerats, tot i que amb unes rendibilitats força minses, a l'espera de que els bancs vagin actualizant la seva remuneració d'acord amb l'evolució dels tipus d'interès.

Ara mateix no tinc cap dipòsit, però estic plantejant-me contractar-ne algun a través de la plataforma Raisin (que et permet obrir dipòsits a entitats financeres d'arreu d'Europa).

Recentment també he adquirit directament bons a curt plaç (tal i com aconsellava Harry Browne per a la part d'efectiu de la cartera).
La inversió en crowdlending, criptomonedes o les accions individuals les compatibilitzo dins la categoria "Altres"
Dins de la categoria "Altres" hi incloc totes aquelles inversions que no m'encaixen completament dins de les altres categories o que considero que tenen un risc massa elevat.

Aquí estaria la inversió crowdlending (tot i que, estrictament parlant, seria equivalent a la renda fixa). Actualment inverteixo a través de la plataforma Mintos (préstecs a particulars principalment) i possiblement obri compte a October o alguna plataforma similar ben aviat (per a invertir en préstecs a empreses). També tinc intenció de parlar-ne més detalladament a una altra entrada, ja que em sembla una alternativa força interessant i de moment m'ha funcionat prou bé.

També incloc aquí les criptomonedes, encara que la meva posició en aquest tipus d'actius és actualment insignificant (només en vaig adquirir fa temps per a aprendre i saber de què anava el tema). Ara mateix no veig gens clar augmentar la meva posició en criptomonedes, ja veurem què faig en el futur.

Per últim, també incloc aquí les accions individuals. Ho separo de la resta de la renda variable (on inverteixo exclusivament a través de fons d'inversió o plans de pensions) perquè considero que, donat els meus limitats coneixements, les meves inversions en accions individuals són purament especulatives i amb un risc elevat (sobretot si ho comparem amb un fons indexat o amb un fons gestionat per un equip d'experts).Fins aquí l'entrada sobre l'assignació d'actius de la meva cartera, aniré publicant noves entrades a mesura que hi hagi algun canvi i per a donar més detalls sobre algunes de les posicions de la cartera (com les dues carteres de fons d'inversió que tinc a MyInvestor i Renta4). I sí, també aniré fent seguiment de la rendibilitat obtinguda, tant per categories com del global de la cartera (una dada molt significativa i que sempre trobo a faltar quan tafanejo altres carteres públiques).

Comentaris

 1. Entrada molt interessant.

  Molt útil la informació del seguiment de les rendibilitats obtingudes, per categoria i global, que vols publicar.

  Enhorabona pel blog!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Gràcies pel comentari!

   La meva intenció és fer el seguiment de tota la cartera a finals d'any i de tant en tant escriure alguna entrada més en detall sobre algun dels actius. De moment he publicat ja una entrada amb el seguiment de les carteres de fons:
   https://www.elscalers.com/2021/05/comparacio-cartera-indexada-vs-cartera-variada.html

   Per si t'interessa, a Twitter escric cada mes un parell de tweets amb un resum de les rendibilitats obtingudes mensualment.

   Elimina
  2. Perfecte!

   Estaré atent al Blog i a Twitter :)

   Elimina

Publica un comentari a l'entrada