Fons d'inversió o ETFs? Quin vehicle d'inversió triar?

Tant els fons d'inversió com els ETFs són una molt bona opció per als inversors particulars que no disposen de prou capital, coneixements o temps per a crear una cartera sòlida i ben diversificada seleccionant per si mateixos els actius que han de formar-ne part. També són molt bona opció per als que creuen que no té cap sentit tractar de batre al mercat mitjançant la selecció d'actius (per a més informació podeu llegir l'entrada sobre la indexació).

Si el nostre perfil inversor encaixa en un o més d'un dels grups anteriors, la següent pregunta que ens hem de fer és: quina de les dues opcions és millor, un fons d'inversió o un ETF? Doncs, com sempre, depèn. Ambdues opcions tenen molts punts en comú, però també algunes diferencies en les que ens hem de fixar a l'hora de triar. I d'això tracta l'entrada d'avui.
Els fons i els ETFs són institucions d'inversió col·lectiva, molts inversors aporten el seu capital a un fons comú que gestiona l'equip gestor del fons o ETF en base a la seva política d'inversió

Començo parlant dels punts en comú: tant els fons d'inversió com els ETFs són institucions d'inversió col·lectiva (IIC), això vol dir que el seu principi de funcionament és, bàsicament, el mateix. De manera molt resumida, consisteix en que molts inversors aporten el seu capital a un fons comú per tal que l'equip gestor del fons o ETF s'encarregui de gestionar (valgui la redundància) una cartera conformada per diferents actius.

Hi han diferents tipus de fons i d'ETFs, els podem agrupar principalment segons les categories (renda variable, renda fixa, etc.) i subcategories (regions, sectors, capitalització, etc.) dels actius que composen la seva cartera. La decisió de quins actius formaran part de la cartera i quins no correspon als gestors dels fons o ETFs, en base a la seva política d'inversió (política que és totalment pública i que hauria de conèixer cadascun dels inversors que decideixin aportar-hi el seu capital).

Ambdós vehicles d'inversió cobren comissions a tots aquells que hi inverteixen. Comissions que serveixen per a pagar els equips gestors i les altres despeses que porta associada la gestió d'una cartera d'inversió.

No vull allargar gaire més aquest punt, així que fins aquí les semblances, ara passem a repassar les diferències.

Els fons es valoren i contracten al final de cada dia, mentre que els ETFs cotitzen a borsa i es poden comprar/vendre en temps real

La primera gran diferència la trobem en la manera de valorar i contractar (és a dir, adquirir participacions) els fons i els ETFs.

Els fons es valoren al final de cada dia sumant el preu de cadascun dels actius que formin part de la seva cartera. Aquest valor total es divideix entre el nombre de participacions i s'obté el preu de cadascuna de les participacions (el NAV - net asset value). Quan volem comprar (o vendre) una participació ho farem al preu del dia en que l'ordre de compra (o de venda) es faci efectiva. Des de que tramitem l'ordre fins que es fa efectiva poden passar de 2 a 5 dies depenent del fons.

En canvi, les participacions dels ETFs es poden comprar o vendre com si es tractessin d'accions que cotitzen a borsa (al cap i a la fi, les sigles ETF no volen dir altre cosa que fons cotitzat - exchange-traded fund). Mentre el mercat borsari on cotitza estigui obert, la ordre de compra o de venda es fa efectiva de manera quasi instantània al preu en que l'ETF estigui cotitzant en aquell moment.

Els ETFs repliquen un índex, mentre que els fons poden ser indexats o de gestió activa 

La pràctica totalitat d'ETFs són indexats, és a dir repliquen la cartera d'algun índex conegut. Simplificant-ho molt, això és així per la naturalesa dels propis ETFs, al cotitzar en temps real es necessari conèixer la seva composició en tot moment. Si els gestors d'un ETF fan una gestió activa i no se sap quins actius composen la cartera, com pot el mercat assignar un preu adequat a les seves participacions? I si publiquen la seva cartera en temps real, qualsevol altre pot copiar les seves estratègies sense cap cost.

En canvi, els fons contractables pels inversors particulars (a diferencia dels fons d'inversió lliure o hedge funds) tenen la obligació de publicar les seves carteres trimestralment. Per aquest motiu, podem trobar fons indexats i també fons de gestió activa, que intenten batre al mercat mitjançant la selecció d'actius.

L'oferta d'ETFs és molt més amplia que la de fons indexats

En relació amb el punt anterior, he d'esmentar que l'oferta d'ETFs cobreix tots els índexs que ens puguem imaginar. Podem trobar un ETF indexat a qualsevol regió o país, a qualsevol sector concret de la indústria o basat en qualsevol factor o suma de factors d'inversió. També podem trobar ETFs indexats a diferents matèries primeres (en el cas dels fons, les normatives aplicables dificulten la inversió exclusiva en matèries primeres). I, gràcies a l'ús de derivats financers, hi han ETFs amb palanquejament (multipliquen x2, x3, x10... el retorn del mercat al qual està indexat) o inversos (té el comportament contrari al mercat al qual està indexat).

Això és així per la relativa simplicitat que té gestionar un ETF, només ha de seguir un índex (ja sigui físicament o sintèticament, és a dir, mitjançant derivats financers) que ha estat elaborat per una altra institució. En canvi els fons són més complexes de constituir, això fa que no es comercialitzin si no es preveu que hi hagi una demanda prou significativa, fet que redunda en que la oferta de fons indexats sigui més limitada.

Els comissions dels ETFs són més baixes que les dels fons, però a canvi hem de pagar comissions de compravenda

Aquest fet també suposa que les comissions de gestió dels ETFs siguin generalment més baixes que les dels fons, no només que les dels fons de gestió activa (lògicament) si no també que les dels indexats.

En canvi, al cotitzar en un mercat borsari hem de pagar una comissió (al propi mercat i al broker que tramet la nostra ordre) cada cop que comprem o venem una participació d'un ETF. Això no succeeix amb els fons d'inversió, encara que algunes entitats poden cobrar-nos certes comissions, és molt senzill trobar d'altres en les que l'única gestió de pagarem serà la de gestió del propi fons.

A nivell fiscal, els fons són traspassables, els ETFs no

Per últim, també són molt importants les diferències a nivell fiscal. Aquí parlaré de les característiques fiscals que s'apliquen ara mateix a Espanya (com ja sabem, aquestes característicament poden variar en un futur).

Actualment, quan venem un ETF hem de pagar impostos per la plusvàlua obtinguda. La plusvàlua no és una altra cosa que la diferència entre el preu de compra (més comissions) i el preu de venda (menys comissions).

Amb els fons succeeix exactament el mateix quan els reemborsem, però a diferència dels ETFs, els fons es poden traspassar. És a dir, podem vendre participacions d'un determinat fons i immediatament comprar participacions d'un altre fons (pel mateix valor total) sense passar per caixa. Això, a la pràctica, ens permet diferir el pagament dels impostos fins que realment haguem de menester els diners.

En funció dels nostres objectius, termini i manera d'invertir poden ser més avantatjosos els fons o els ETFs

Analitzant les diferencies entre ambdues opcions podem decidir quina ens pot resultar més beneficiosa en funció dels nostres objectius, termini i manera d'invertir.

Veiem alguns exemples molt simples per a acabar d'entendre alguns conceptes:

  • Si volem fer trading ⇨ Els ETFs són la nostra única opció, ja que els fons tenen un cert decalatge entre l'enviament d'ordres de compravenda i la seva execució
  • Si tractem de batre al mercat mitjançant la gestió activa ⇨ Els fons d'inversió són la nostra millor opció, ja que pràcticament no existeixen ETFs de gestió activa
  • Si volem indexar-nos a un mercat molt concret ⇨ Molt possiblement només ho puguem fer mitjançant ETF, ja que la oferta de fons indexats és molt més limitada
  • Si volem invertir en matèries primeres ⇨ De nou, molt possiblement haguem de buscar entre els ETFs un que s'ajusti als nostres interessos
  • Si volem invertir amb palanquejament o apostar contra un cert mercat ⇨  També haurem de fer-ho mitjançant ETFs 
  • Si fem petites aportacions periòdiques ⇨ En aquest cas és molt possible que sigui millor invertir en fons d'inversió, ja que al adquirir ETFs hem de pagar comissions de compravenda (si aportem només 100 € al mes i per cada operació ens cobren 10 € no estem fent un bon negoci)
  • Si fem canvis o reajustaments amb certa freqüència ⇨ És més convenient utilitzar fons d'inversió, ja que a més a més d'estalviar-nos les comissions de compravenda dels ETFs, podrem diferir el pagament d'imposts gràcies a la possibilitat de traspassar entre fons. Aquest avantatge es fa encara més evident a llarg termini, tot el que no paguem de comissions i impostos anirà creixent de manera exponencial gràcies a l'interès compost

Per últim, només em queda remarcar que els fons d'inversió i els ETFs no són excloents, podem tenir ambdós productes a la nostra cartera. En el meu cas, per exemple, ara mateix utilitzo fons d'inversió per a les aportacions periòdiques que faig mes a mes i també tinc un ETF per a l'or.

Comentaris