La meva cartera de fons d'inversió a Renta4 (actualització desembre 2022)

Tal i com vaig explicar a la darrera entrada del blog, recentment he fet uns petits canvis a la meva cartera d'inversió. La cartera, vista de manera conjunta, es composa de diferents tipus d'actius (renda variable, renda fixa, or i efectiu). La part de renda variable i renda fixa està constituïda principalment per fons d'inversió, que tinc dividits en dos grups: una cartera composada exclusivament per fons indexats (a l'entitat financera MyInvestor) i una altra que combina fons indexats i fons de gestió activa (a l'entitat financera Renta4).

Avui toca actualitzar l'entrada on detallo la composició d'una aquestes dues carteres de fons d'inversió, la que tinc a l'entitat financera Renta4.

És una cartera estàtica, des dels seus inicis al 2018 només he fet dos petits canvis

La cartera la vaig constituir de manera definitiva al setembre de 2018 i des de llavors només he fet dos canvis: el primer (al novembre de 2021) va ser la incorporació d'un fons de tipus value, el darrer (aquest mes de desembre de 2022) ha sigut el canvi de dos dels fons que composaven la cartera per uns altres fons de característiques més o menys similars però amb menors comissions de gestió.

En general, cap dels canvis que he fet o que pugui fer en un futur tenen com a finalitat tractar d'anticipar-me als moviments del mercat per obtenir millors retorns, el que es coneix com a market timing. És, bàsicament, una cartera estàtica (o, dit d'una altra manera, té una assignació estratègia dels actius), la meva intenció és mantenir la meva filosofia d'inversió a llarg termini, sense modificar els objectius de rendibilitat i volatilitat que em vaig marcar en el moment de constituir aquesta cartera de fons.

La cartera es composa d'un 74% renda variable i un 26% renda fixa

Aquesta assignació estratègica d'actius implica que, en primer lloc, hi hagi una determinada relació entre renda variable i renta fixa. Per a decidir quin percentatge dedico a cadascuna de les dues categories utilitzo una aproximació basada en la meva edat i perfil de risc. Ara mateix, aquesta "fórmula" (penso que la paraula "aproximació" s'ajusta més que no pas "fórmula") determina que els percentatges objectiu són 74% RV i 26% RF.

En segon lloc, la distribució entre els diferents fons de cada tipus (renda variable o renda fixa) també és estàtica. Al següent gràfic podeu veure la "foto" amb els percentatges objectius assignats a cada fons d'inversió, més endavant en parlaré de manera més detallada:

Distribució dels fons d'inversió segons pes
La part de renda variable es composa de 7 fons, combinant gestió activa i indexada, factors i megatendències

Comencem amb la renda variable, la cartera está formada per un total de 7 fons: dos fons globals (un d'ells indexat) que formen el nucli de la cartera, tres fons amb exposició a diferents factors i regions i dos fons més centrats en determinats sectors. Aquí teniu la llista detallada, incloent pes assignat i ISIN dels fons:

  • 15% Amundi Index MSCI World (LU0996182563): Un fons global indexat, utilitzo la versió denominada en euros. Poc més a explicar, com a fons indexat només busco que repliqui l'índex de manera física amb un tracking error reduït i amb baixes comissions (quan el vaig contractar Renta4 no cobrava comissió de custodia, ara sí que en cobra per a noves contractacions del fons).
  • 15% Morgan Stanley Global Opportunity (LU0552385618): Un altre fons global, en aquest cas de gestió activa, juntament amb l'anterior conforma el nucli de la cartera. Utilitzo la classe denominada en euros i amb cobertura de divisa. La composició de la seva cartera tendeix cap a les accions large cap i de tipus growth.
  • 10% Robeco BP Global Premium Equities (LU0203975437): Fons global de gestió activa, centrat en accions tipus value. L'objectiu és que aquest fons serveixi per, en certa manera, compensar el biaix que té la cartera cap al growth. Utilitzo la classe denominada en euros i sense cobertura de divisa.
  • 10% Threadneedle Global Smaller Companies (LU0570870567): Fons global de gestió activa, basat en el factor small cap, en part per a compensar tota la resta de la cartera més centrada en empreses grans.
  • 10% Jupiter European Growth (LU0260085492): Un altre fons de gestió activa, basat en el factor growth, però que inverteix només en empreses europees. Dins de la meva cartera, aquest fons té la funció d'equilibrar una mica la distribució geogràfica dels actius, augmentant el pes d'Europa (ja que és la regió en la que visc, la divisa de la qual utilitzo diàriament) en el conjunt de la cartera.
  • 7% DWS Health Care (LU0329630130): Aquesta és una aposta personal per una de les megatendències que em sembla més evident. És tracta d'un fons global format per diferents empreses del sector salut.
  • 7% Polar Capital Global Technology (IE00BTN23623): Un altre fons per a tractar d'aprofitar-se de les megatendències, en aquest els fons està format per accions d'empreses englobades dins del sector tecnològic.
La part de renda fixa es composa de 3 fons, tots ells indexats

Pel que fa a la renda fixa, utilitzo 3 fons, tots ells indexats, dividint el capital en part iguals aproximadament:

  • 9% Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (LU0389812933): Un fons indexat que inverteix en deute públic global.
  • 9% Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies (LU1050470373): Un altre fons indexat que inverteix en deute públic, però en aquest cas només dels països de la zona Euro (de nou, es tracta d'equilibrar geogràficament la cartera).
  • 8% Amundi Index Euro AGG Corporate (LU1050469367): Un altre fons indexat, a diferencia dels altres dos, aquest és de deute privat (només d'empreses europees). Així, 1/3 seria deute privat i 2/3 deute públic, la mateixa proporció aproximada que a molts índexs generals de renda fixa.
És una cartera a llarg termini, hi faig aportacions mensuals i reajustaments per a mantenir els percentatges assignats

Tot i que aquesta és una cartera a llarg termini (15 o 20 anys), això no vol dir que sigui totalment inamovible. A més a més d'anar ajustant els percentatges RV/RF a mesura que passin els anys, també és possible que vagi afegint algun fons nou (com ja he fet amb el fons value), n'elimini algun dels que tinc actualment o faci alguna substitució (buscant menors comissions o si algun dels fons canvia la seva política d'inversió o fa qualsevol canvi que no m'acabi de convencer).

Des de que vaig crear la cartera hi faig aportacions mensuals cada dia 15 (sempre la mateixa quantitat, passi el que passi), tractant que els percentatges assignats als fons es mantinguin dins del seu rang objectiu.

Pel que fa als reajustaments, he establert fer-los en cas de que algun fons es desviï un +/-25% sobre el percentatge assignat. De moment no m'ha calgut fer-ne cap, per ara amb les aportacions mensuals és suficient per a mantenir els percentatges. Però, a mesura que l'import invertit va creixent i les aportacions mensuals suposen un pes més reduït sobre el total, el moment de fer algun reajustament s'apropa (gràcies a les condicions fiscals dels fons els reajustaments mitjançant traspasos no suposen haver de passar per caixa i pagar les corresponent plusvàlues a Hisenda).

La cartera porta una rendibilitat anualitzada d'un +2'8% TWR / +1'1% MWR

Al llarg d'aquests quatre anys, tot i que s'ha de tenir en compte que és un període de temps massa curt com per a extreure'n massa conclusions, la cartera n'ha viscut pràcticament de tots els colors. Es va estrenar amb una mica de tensió als mercats degut a la "guerra comercial" entre els Estats Units i la Xina, seguidament va venir un període de bonança que es va truncar a causa de la pandemia, la recuperació posterior va esborrar de manera molt ràpida qualsevol pèrdua i els retorns obtinguts van ser espectaculars, fins arribar a la situació actual on la inflació (i la pujada de tipus d'interès per a frenar-la) i les tensions geopolítiques marquen els moviments (a la baixa) dels mercats.

En general, el comportament de la cartera s'ha mantingut en tot moment dins del que seria esperable (segons backtests realitzats) pel que fa a la rendibilitat, volatilitat i drawdowns. El fet que la renda variable i la fixa caiguin al mateix temps no és una novetat, ja s'ha viscut en altres períodes inflaccionaris de la història recent, tot i que mai amb aquesta intensitat. Aquest fet ha llastrat considerablement els retorns de la cartera.

Així doncs, des dels seus inicis, la rendibilitat anualitzada de la cartera ha sigut d'un ;+2'8% TWR / +1'1% MWR (segons les dades de Morningstar.es que, no posant la mà al foc, dono per bones). Les caigudes del darrer any han fet força mal als resultats globals que, fins ara, eren prou bons objectivament parlant. Tot i així són uns resultats força similars a qualsevol cartera comparable (una indexada amb 74% de RV i 26% de RF), tenint present que la comparació s'ha de fer sempre tenint en compte les aportacions realitzades (fet que fa disminuir la rendibilitat calculada, ja que moltes aportacions s'han fet de manera recent i en màxims històrics).

Veurem que tal es segueix comportant en un futur (sobretot en comparació amb l'altra cartera de fons d'inversió que tinc, una cartera molt més simple on tots el fons són indexats), sense oblidar que aquesta cartera forma part d'una cartera més global on també hi tenen un pes significatiu altres tipus d'actius com l'or o l'efectiu.


Per acabar, us deixo uns quants enllaços a diferents entrades del blog relacionades amb aquest tema:

Comentaris