Megatendències: què són? com podem invertir-hi?

L'entrada d'avui tractarà sobre la inversió en megatendències, potser una de les estratègies d'inversió que està tenint més creixement últimament, tant pel que fa al nombre d'inversors que la incorporen a les seves carteres com per la oferta de fons d'inversió que segueixen aquesta estratègia.

Imatge d'una ciutat futurista
La inversió en megatendències tracta d'invertir en aquelles empreses o sectors que més es beneficiaran dels grans canvis globals
Començo responent a la pregunta que, segurament, us esteu fent tots els que no n'heu sentit a parlar mai: què és això de les megatendències? De manera resumida, podríem dir que les megatendències fan referència als grans canvis que transformaran el món en els propers anys. Són canvis amb gran potencial de transformació i de persistència en el temps (han vingut per a quedar-se) i amb implicacions a nivell global.

Així doncs, quan invertim en megatendències busquem aquelles empreses o sectors que, teòricament, més es beneficiaran d'aquests canvis futurs.
Les megatendències fan referència a canvis demogràfics, tecnològics,  mediambientals o econòmics del futur més proper
No cal pensar en naus espacials, cyborgs o metròpolis amb gratacels i neons (com la ciutat del dibuix que he escollit per a il·lustrar aquesta entrada), les megatendències fan referència a un futur més proper. Alguns dels grans canvis s'estan produint actualment (o, fins i tot, porten en curs uns quants anys) i són ja totalment constatables.

Alguns exemples poden ser els següents:
  • canvis demogràfics: com ara l'augment de la població a nivell global (això no és nou, ha sigut constant des dels inicis de la humanitat) o l'envelliment de la població degut sobretot als avenços en medicina i el conseqüent augment de l'esperança de vida.
  • canvis tecnològics: principalment en el camp de les tecnologies de la informació (digitalització, big data, intel·ligència artificial, informàtica en núvol, etc.) però també nous materials (com el grafè) o altres aplicacions de la nanotecnologia, o de la biotecnologia. O, el que és més probable, una barreja de tot plegat (les noves tecnologies són cada cop més interdisciplinàries).
  • canvi climàtic i medi ambient: la conscienciació sobre els efectes del canvi climàtic i la necessitat de protegir el medi ambient està canviant les preferències dels ciutadans i, en conseqüència, les dels governs i de les empreses. La progressiva implantació dels vehicles elèctrics o de mètodes de producció d'energia no contaminants (o, si més no, menys contaminants que la crema directa de combustibles fòssils) sembla imparable.  També es pot incloure en aquest apartat l'obtenció, la gestió, el tractament o el reciclatge de recursos finits, com per exemple l'aigua, amb criteris de sostenibilitat mediambiental.
  • canvis econòmics: per acabar, en aquest últim apartat podem incloure canvis com la globalització i les seves conseqüències, com per exemple l'auge dels països emergents, que al seu torn comporta el creixement del nombre de ciutadans de classe mitja arreu del món i la progressiva urbanització dels països.
Empreses de sectors com la salut, les noves tecnologies, les energies netes, els vehicles elèctrics o la gestió de l'aigua
La pregunta següent seria: quines empreses, doncs, es poden beneficiar més dels canvis mencionats anteriorment?
  • Una de les apostes més habituals són les empreses del sector salut, ja que es poden veure beneficiades de l'augment de l'esperança de vida, l'envelliment de la població i el creixement de les classes mitjanes als països emergents. Dins del sector salut es pot distingir entre farmacèutiques, fabricants d'equipament mèdic i proveïdors de serveis mèdics; cada grup amb les seves particularitats.
  • Les empreses que potser es beneficiaran més dels canvis tecnològics seran, precisament, aquelles que els impulsin, és a dir, les empreses del sector tecnològic. En particular, aquelles que es dediquin a les tecnologies amb més potencial disruptiu que hem enumerat abans, com per exemple la intel·ligència artificial, nous materials o la biotecnologia.
  • Un altre sector amb bones perspectives de creixement és el de les energies netes. És a dir, empreses que es dediquin al disseny, construcció, explotació o manteniment de plantes d'energia fotovoltaica, eòlica o altres renovables. 
  • També en relació amb els canvis propiciats per la lluita contra el canvi climàtics tenim el sector del vehicle elèctric, composat no només pel fabricants de vehicles elèctrics si no també per als proveïdors de components, principalment les bateries elèctriques.
  • Tant les noves tecnologies, els nous materials, com les energies netes (en especial els panells fotovoltaics) o les bateries elèctriques necessiten una sèrie de matèries primeres per a la fabricació dels seus components (parlem principalment de liti, silici, o de les conegudes com a terres rares). Així que les empreses dedicades a l'explotació de mines (o de drets d'explotació sobre les mines) o al tractament de les matèries primeres mencionades també tenen un gran potencial teòric.
  • Per últim, podem mencionar a les empreses que es dediquen al sector aigua (dessalinització, tractament, depuració, etc.). el seu potencial de creixement es basa en l'augment de la població i en el canvi climàtic que, teòricament, comportarà una major pressió sobre els ja escassos recursos hídrics del nostre planeta
Podem invertir en megatendències mitjançant fons d'inversió  (o ETFs) especialitzats, o fer-ho pel nostre compte
Ja per acabar, com podem invertir en megatendències? Doncs si tenim molt clar quines megatendències tindran major creixement, quins sectors en seran més beneficiats i coneixem molt bé les empreses que s'hi dediquen, podem invertir pel nostre compte adquirint accions de les empreses que triem.

Això no és gaire senzill per la majoria d'inversors particulars, quan no tenim prou coneixements o les incerteses són massa elevades és arriscat concentrar la nostra inversió en poques empreses.

Per aquest motiu, una bona opció que ens permet diversificar amb poc capital és optar per invertir mitjançant fons d'inversió especialitzats en megatendències. Els fons inverteixen en diverses empreses d'un sector en concret segons els criteris del seu equip gestor, però també podem trobar fons (o ETFs) indexats que simplement tracten de replicar el corresponent índex sectorial. L'oferta de fons, com deia a l'inici, és cada dia més gran. A més a més de diversificar i adquirir accions de nombroses empreses, l'opció d'invertir mitjançant fons ens permet diversificar també entre diferents megatendències segons els nostre criteris.
Alguns exemples de fons d'inversió en megatendències
Suposo que només falta mencionar alguns exemples de fons d'inversió en megatendències, aquí en teniu alguns que em semblen interessants (he seleccionat diferents megatendències i diferents gestores):La inversió en megatendències, com qualsevol altra estratègia d'inversió més o menys activa, parteix d'una sèrie de suposicions i prediccions sobre el futur, prediccions que poden complir-se o no. No és gens fàcil encertar quines megatendències tindran major impacte en el futur proper, i encara ho és menys encertar quins sectors o empreses concretes se'n veuran beneficiades.

Els exemples que he inclòs en aquesta entrada són potser els més evidents avui dia, però ja sabem que el món canvia molt ràpid, la majoria de nosaltres ni ens imaginem les tecnologies que existiran d'aquí uns anys ni els canvis que es produiran en la societat. Potser, després de tot, la imatge amb la que he volgut il·lustrar aquesta entrada, o qualsevol altra imatge que ara mateix ens pugui semblar ciència ficció (per molt utòpica o distòpica que ens pugui semblar ara mateix), està més propera del que ens pensem...

Comentaris