Resultats 2020 dels fons value que segueixo

L'última entrada del 2020 va tractar sobre la inversió en valor. A més d'explicar en què consisteix i quina és la seva història, vaig mencionar de passada que els resultats de la majoria dels fons anomenats value havien sigut força decebedors durant els darrers anys. Ara que ja hem tancat aquest any tan atípic (l'inici de 2021, de moment, sembla que no s'està quedant gens enrere...), com s'han comportat els fons value en aquest escenari?

Fa temps que m'estic plantejant incorporar a la meva cartera algun fons que segueixi aquesta estratègia d'inversió, així que tinc alguns fons value al meu radar i en vaig fent una mena de seguiment. El contingut d'aquesta entrada consisteix simplement en compartir aquest seguiment i mostrar els resultats del 2020 dels fons value que més m'interessen.

Abans, però, vull repassar com ha anat l'any d'una manera més general per a les estratègies value i growth:

Comparació resultats 2020 fons value vs growth

He tret un gràfic molt auster i simple de morningstar.es, hi he representat les categories de fons value i growth (color vermell i groc respectivament), així com l'índex MSCI World en euros i amb dividends (color blau).
De manera general, durant 2020, els fons value han obtingut pitjors resultats que l'índex global i que els fons growth
Es pot observar que, abans del cataclisme que ha suposat la pandèmia, els fons value ja van començar l'any una mica despenjats respecte l'índex global i els fons growth, seguint la tendència dels darrers anys. L'enorme davallada posterior va afectar a tots gairebé per igual, encara que els fons growth van caure una mica menys que la resta. La diferència més gran ha vingut en la recuperació posterior, on els fons growth s'han desmarcat de l'índex global i, sobretot, dels fons value.

El resultat final és que la categoria value ha finalitzat l'any amb una rendibilitat negativa (-4%), mentre que l'índex MSCI World ha tancat en positiu (+6%) i la categoria growth ha tancat amb un espectacular (tenint en compte tot el que ha passat aquest darrer any) +16%.
Els dos darrers mesos de l'any la rendibilitat dels fons value ha superat als growth, ha sigut circumstancial o ha començat un canvi de tendència?
Un cop més, 2020 no ha estat un any value. Però, la part final de l'any ha portat un petit raig d'esperança per als qui segueixen aquesta estratègia d'inversió. Com es pot observar al següent gràfic, els dos darrers mesos de l'any (a mesura que es publicaven diverses noticies positives sobre les vacunes) la seva rendibilitat ha sigut superior a la de l'índex global i a la dels fons growth.

Comparació resultats nov-des fons value vs growth

És aquest el canvi de tendència que alguns inversors value porten esperant i anunciant des de fa temps? O, per contra, ha sigut quelcom purament circumstancial? El temps ens ho dirà. És veritat que el growth porta ja molts anys superant al value, tal i com mostra el següent gràfic.

Els fons que he triat segueixen una estratègia value, són globals i es poden subscriure des de Renta4 o MyInvestor
Com deia a l'inici, estic plantejant-me incorporar algun fons tipus value, no necessàriament per si es materialitza aquest canvi de tendència, si no simplement per a diversificar la cartera amb una estratègia diferent.

Els fons que tinc al radar segueixen una estratègia value per a la selecció dels actius d'una manera més o menys explícita (alguns ho diuen textualment al seu KID, altres fan menció a que seleccionen actius infravalorats o, fins i tot, actius en creixement a un preu raonable). Alguns tenen també exposició a altres factors a més a més del value, principalment cap a les companyies petites (small caps). Tots els fons són globals, encara que alguns concentren gran part de la seva cartera a determinats països o regions.

I, un factor important per a mi, en tots els casos es poden subscriure participacions mitjançant Renta4 o MyInvestor (simplement per a no complicar-me la vida, no tinc intenció d'obrir compte a una altra plataforma o adquirir els fons directament a les gestores).
Resultats 2020 dels fons value seleccionats
Per a no saturar aquesta entrada amb gràfics i per a poder comparar els fons millor, els he agrupat de 4 en 4. Primer els de gestores internacionals (potser no tan purament value i més centrats en empreses grans o mitjanes):

Resultats 2020 fons value gestores internacionals
  • Robeco Global Premium (LU0203975437): seleccionen empreses que consideren infravalorades, hi ha una versió amb cobertura de divisa. Tot i tancar l'any en negatiu, els dos últims mesos ha recuperat molt.
  • MFS Meridian Global Equity (LU0094560744): seleccionen en base a "creixement a preus raonables", per això no és un fons purament value (i els seus resultats tampoc ho són) encara que habitualment se'l consideri així. Ha anat tot l'any bastant enganxat (per sota) a l'índex i ha tancat en positiu.
  • Jupiter Global Value (LU0425094264): sobrepondera Regne Unit i Japó en detriment dels Estats Units. Comportament força similar al Robeco.
  • Heptagon Kopernic (IE00BH6XSF26): l'he conegut recentment gràcies al fòrum MásDividendos, molt value: aposta molt forta pels sectors energia i matèries primeres. Tot i així, molt bons retorns al llarg de tot l'any, ha tancat amb un +26%, per sobre de l'índex.
I acabo amb els de les gestores espanyoles, tot i ser les versions més internacionals (m'interessen més que els dedicats només a Europa o Espanya), tenen una clara preferència per les accions europees. Tots ells es centren més aviat en empreses de petita capitalització:

Resultats 2020 fons value gestores espanyoles
  • AzValor Internacional (LU1333148903): fons gestionat per Àlvaro de Guzmán, aposta forta pels sectors energia i matèries primeres. Ha recuperat a finals d'any, però ha tancat força negatiu ja que la resta de l'any els resultats han sigut nefasts.
  • Cobas Selección (LU1372006947): fons de la gestora de Francisco Paramés, també soprepondera energia, molt value si tenim en compte les seves ràtios. Bàsicament s'ha comportat com l'anterior, però encara pitjor (i ja van uns quants anys així, santa paciència la dels seus partícips).
  • Horos Internacional (ES0146309002): fons gestionat per Javier Ruiz i Alejandro Martín, gairebé tan value com l'anterior. Gràcies als últims mesos de l'any i a la recuperació després de la primera onada ha tancat lleugerament en negatiu (no és una bona dada però podria ser pitjor).
  • True Value (ES0180792006): fons assessorat per Alejandro Estebaranz i José Luís Benito, potser el menys value dels 4 si mirem les ràtios d'algunes de les empreses que porta en cartera. Ha sigut l'únic que ha tancat en positiu, superant fins i tot a l'índex.
També tinc al radar el fons Valentum (ES0182769002), que combina els factors value i momentum, però no l'he inclòs perquè ara mateix (degut al pes de la "part momentum") no es pot considerar un fons value comparable als anteriors.

En resum, els resultats de la majoria dels fons que segueixo han sigut prou comparables als de la seva categoria (els mostrats a l'inici de l'entrada), però n'hi ha un parell que s'han distanciat notablement: l'Heptagon Kopernic i el True Value.

Tot i que encara és molt d'hora, els primers dies de 2021 el value en general segueix l'ascens amb que va finalitzar l'any 2020, si finalment es materialitza el canvi de tendència, incorporar fons value pot ser una molt bona idea. Ara bé, qui l'encertarà? Qui aposti pels fons més castigats aquests darrers anys o qui ho faci pels que s'han desmarcat de la resta?Personalment, com que no tracto de fer cap mena de market timing amb els fons, segueixo a la expectativa analitzant diferents fons (si el tema interessa potser més endavant també comparteixi un anàlisis més detallat dels fons), per veure si finalment decideixo incorporar-ne algun per a la meva cartera a llarg termini.

Per cert, si coneixeu altres fons amb característiques similars que puguin ser interessants, si us plau compartiu-los! 


Comentaris